top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

D-Drive shuttle Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijkst veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of zelfs overmacht.

 • Daar onze voertuigen niet beschikken over meters, berekenen wij onze prijzen op basis van het aantal afgelegde km’s. De 1ste opstapplaats is steeds inbegrepen in startprijs, vanaf 2de opstapplaats rekenen wij een min. van 5,00€ extra/stopstapplaat(sen).

 • Facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen, onder vermelding van het factuurnummer. Bij een laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% van het factuurbedrag.

 • Bij annuleren van een afspraak, vragen wij ons hiervan minimum 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet zal de rit u alsnog worden gefactureerd.

 • Het is uiteraard niet toegestaan om in onze wagens te roken.

 • Het is niet toegestaan om in onze wagens te eten.

 • Het D-Drive team is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes (gordels)

 

Luchthavenvervoer

Heenreis:

 • Er wordt altijd ingecalculeerd dat u 2 à 3 uur, afhankelijk van de vlucht, van te voren aanwezig bent op de luchthaven. Elke reisorganisator/vliegmaatschappij raadt u aan om 2 à 3u van te voren aanwezig te zijn op de luchthaven. Dit is een gouden vuistregel die wij reeds meerdere jaren met succes toepassen. Hierdoor hebben wij tot heden toe nog geen enkele klant te laat afgezet op de luchthaven en dat wensen wij ook zo te houden.

 • Tussen het afhalen en aankomst op de luchthaven is er ruimschoots de tijd om eventuele onvoorziene vertragingen op te vangen. Niettemin hopen wij dat u op het afgesproken uur klaar staat. U wordt afgehaald op het adres die u hebt doorgegeven bij reservatie. De betaling gebeurt telkens tijdens de heenreis, waarbij de terugreis ook meteen vereffend wordt.

Terugreis :

 • Bij problemen met uw bagage, gelieve ons hiervan direct op de hoogte te brengen. Mocht uw planning veranderen na het boeken van het vervoer dient u dit steeds te melden aan ons zodat wij tijdig onze planning kunnen bijsturen en er geen onnodige wachttijden ontstaan. Wachttijden veroorzaakt door de klant zelf, kunnen in sommige gevallen aangerekend worden.

 • Na het ontvangen van de bagage en eventueel het vervullen van de douaneformulieren komt u aan in de aankomsthal. Afhankelijk van welke luchthaven, zal onze chauffeur u opwachten op het afgesproken punt met een D-Drive bord of met het bord van de firma waartoe u bent uitgenodigd.

bottom of page